ECAMweb: ITSENSÄ JOHTAMINEN

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille työvälineitä sekä luoda kehityspolkuja oman minänsä johtamiseen työ- ja vapaa-aikana suoritettavissa asioissa. Prosessi antaa lisähyötyjä päivittäisten työtehtävien hoitamiseen, vapaa-ajan rakentamiseen sekä henkilökohtaisten suhteiden muodostamiseen koko 24/7 aikaperiodin aikana. Tavoitteena on luoda itselleen parempi 8 tunnin työpäivä, parempi 8 h vapaa-aika ja paremmat 8 h yöunet.

Koulutus muodostuu yhdestä luentomuotoisesta aloituspäivästä ja sitä seuraavasta 15 osamoduulia (a 50 min) käsittävästä verkko-opiskelusta. Jokaisesta modulista suoritetaan erillinen tehtävä ja lyhyt palautekeskustelu. Verkko-opiskelu toteutetaan ECAM Consulting Oy:n moodle-oppimisalustalla web-ympäristössä. Koulutuskokonaisuuden laajuus on noin 6 koulutuspäivää ja toteutetaan 4 kuukauden aikana. Kouluttajana toimii KTM Timo Rope.

Koulutusmoduleiden teemat:

1. Itsensä johtaminen

2. Motivaatio työkentässä

3. Aika itsensä johtamisessa

4. Stressi tulostekijänä

5. Työn merkitys itselleni

6. Minä ja tulevaisuus

7. Minä osaajana

8. Kosmeettinen äly menestystekijänä

9. Kannustekeinot työelämässä

10. Erilaiset työareenat

11. Esimiestyö

12. Tavoiteasetanta työelämässä

13. Esimiestyön keinovalikko

14. Laatuajattelu työelämässä

15. Palvelun merkitys menestystekijänä


Koulutuksen hinta: 1300 eur + alv / henkilö (ECAMrekry-ohjelmissa opiskelu kuuluu rekrytointohjelmaan eikä aiheuta opiskelijalle kustannuksia). Hinta sisältää aloitusluentopäivän, 15 modulin verkkomateriaalin a 50 min (katselukertoja ei rajoitettu), 15 modulin tehtävät ja niistä annettavat palautteet.

Käynnistämme seuraavia koulutusryhmiä kysynnän mukaan lähikuukausien aikana. Voit tilata meiltä myös 2 päivän käyttöoikeuden palveluun tutustumiseksi ilman maksusitoumuksia.

Lisätietoja: Esa Räsänen, +358 40 8224346, esa@uudetkujeet.fi

Ecam Consulting Oy 2017 © Kaikki oikeudet pidätetään