ECAMrekry - Toimihenkilö & Asiantuntija®
Lähiopetusohjelma - Pirkanmaa

A. YRITYSTOIMINNAN MENESTYKSEN AVAINTEKIJÄT
Tavoitteena on antaa ymmärrys nykyaikaisen yritystoiminnan kriittisistä
menestystekijöistä ja siitä, minkälaiset elementit ovat ratkaisevia
menestysbisneksen toteuttamisessa.
Sisältö:
- markkina-ajattelu
- kilpailumaailma
- asiakasajattelu
- toiminnan tehokkuus ja sen aikaansaaminen
- menestysliikeidea ja sen rakentaminen
- ulkoistaminen osana bisnesmenestystä
- kumppanuusajattelu ja sen toteutus
- kriittisten menestystekijöiden rakennemalli
Kouluttaja: kauppatieteiden maisteri Timo Rope, Rope-Yhtiöt Oy

B. MARKKINOINNILLA MENESTYKSEEN
Tavoitteena on muodostaa ymmärrys markkinointimaailmasta ja sen
vaikutuksesta yrityksen kaikkiin osatekijöiden sekä antaa työkalut
keskeisimpien markkinoinnin sisältöratkaisujen toimivaan toteutukseen.
Sisältö:
- markkinoinnillisuus avaimena
- ihmisen ymmärrys ostamisen taustalla
- segmentointi kivijalkana
- markkinoinnillinen tuote ja sen toteutus
- kaupallinen hinnoittelu
- markkinointikanavat ja niiden valinta
- menestyksellisen markkinointiviestinnän avaimet
- asiakkuustyö keskiöön.
Kouluttaja: kauppatieteiden maisteri Timo Rope, Rope-Yhtiöt Oy

C. IHMINEN ORGANISAATIOSSA
Tavoitteena on muodostaa ymmärrys työyhteisön toimintamekanismien
keskeisistä elementeistä sekä antaa työkalut itsetuntemuksen kautta
operoida tuloksellisesti omana itsenään erilaisissa työyhteisöissä.
Sisältö:
- nykyaikainen esimiestyö
- itsetuntemus ja sen hyödyntäminen
- palaute ja jatkuva arviointi
- toisiaan valmentava työyhteisö
- itsensä kehittäminen
- työyhteisön ja johtamisen merkitys
Kouluttaja: psykologi Sampo Kettunen, SKCCC

D. YRITYSTALOUDEN YMMÄRRYS
Tavoitteena on antaa eväät yritystalouden ymmärtämiseen sekä
ymmärtämään keskeisten talouskäsitteiden vaikutus ja niihin
vaikuttaminen yrityksen toimintaratkaisuissa. Lisäksi käydään läpikatsaus projektinhallinnan keskeisimpiin aihekokonaisuuksiin:
- projektikokonaisuuden hallinta
- projektin yhteys yrityksen liiketoimintaan
- projektiorganisaation luominen
- projektin johtaminen, määrittäminen ja resurssointi
- projektin seurannan organisointi, projektin asettajan sitouttaminen
Kouluttaja: DI Otto Härkönen

E1. OMAN OSAAMISEN TUOTTEISTAMINEN: VIESTINTÄ,
KAUPPAAMISTYÖ HENKILÖKOHTAISESTI JA SOMESSA
- menestysmyynnin avaintekijät
- minä (asiantuntija) myyjänä
- oman myymisen vahvuudet ja heikkoudet
- myyntiprosessi ja sen tuloksellinen toteutus
Kouluttaja: kauppatieteiden maisteri Timo Rope, Rope-Yhtiöt Oy

E2. NETTIMARKKINOINTI JA SOME
Tavoitteena on antaa perustat tulokselliseen
yritystoimintaan sosiaalisessa mediassa ja antaa eväät sosiaalisen
median työkalujen menestykselliseen hyödyntämiseen sekä ohjastaa
myyntimaailmaan ja omien henkilökohtaisten myyntitaitojen
kehittymiseen.
Sisältö:
- yrityksen nettimaailma ja mistä kaikesta se muodostuu
- miten itse toimin hyvin netissä
- sosiaalisen median työkalut ja mihin kaikkeen ne toimivat (oma läppäri mukaan)
- tehokkaan internetmarkkinoinnin reseptit
- henkilökohtaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot
- sähköinen kaupankäynti
Kouluttaja: toimitusjohtaja Tuomas Kumpula, Geniem Oy