ECAMrekry – LÄHIOPETUSOHJELMA 2019

A. OMAN OSAAMISEN TUOTTEISTAMINEN JA MYYMINEN
Tavoitteena on tunnistaa laaja-alaisesti oma osaaminen sen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi sekä ammatillisen kehityssuunnittelun perustaksi: 1) osaamisen käsitteellinen sisältö ja komponointi: tuotannollis-tekniset kvalifikaatiot, mukautumiskvalifikaatiot, sosiokulttuuriset kvalifikaatiot, innovatiiviset kvalifikaatiot 2) laatu, laatuhajonta ja nopeus osaamisen mittareina 3) osaamisprofiilin määrittäminen: osaamisprofiilit, osaamisvaatimukset yhteistyöyrityksen tehtävässä, oma osaamisprofiili suhteessa tehtävän osaamisvaatimuksiin, henkilökohtaisten kehittämistarpeiden määrittäminen.

B. IHMINEN ORGANISAATIOSSA

Tavoitteena on muodostaa ymmärrys työyhteisön toimintamekanismien
keskeisistä elementeistä sekä antaa työkalut itsetuntemuksen kautta
operoida tuloksellisesti omana itsenään erilaisissa työyhteisöissä.
Sisältö:
- nykyaikainen esimiestyö
- itsetuntemus ja sen hyödyntäminen
- palaute ja jatkuva arviointi
- toisiaan valmentava työyhteisö
- itsensä kehittäminen
- työyhteisön ja johtamisen merkitys


C. ITSENSÄ JOHTAMINEN

- lähiopetus 1 pv
- verkko-opiskelu 15 h (www.ecamconsulting.fi/moodle)
- etäopiskelu: itseopiskelu, tehtävät ja palautekeskustelu kouluttajan kanssa
- 6 lähiopetuspäivää vastaava kokonaisuus sisältäen verkkomateriaalin, itseopiskelun sekä palautekeskustelut

1. Itsensä johtaminen
- mitkä ovat merkitsevät piirteeni johdettavana
- minkälaista johtamista haluan esmieheltäni?
2. Motivaatio työkentässä
- mitkä ovat yleiset motivaatio perustat
- millä seikoilla minua voi parhaiten motivoida?
3. Aika itsensä johtamisessa
- mitkä ovat suurimman aikasyöpöt
- miten minä saan itsestäni parhaan tuloksen irti ajassa?
4. Stressi tulostekijänä
- voiko stressin sietämistä opetella
- mikä on oma stressin sietoni ja voiko sitä kehittää?
5. Työn merkitys itselleni
- mistä työn merkitys muodostuu
- mikä on työn merkitys minulle?
6. Minä ja tulevaisuus
- mitä haluan tulevaisuudessa itseltäni
- mikä on etenemiseni tahtotilani saavuttamiseen?
7. Minä osaajana
- mitä osaamista työelämä haluaa ja minkälainen minä olen siinä.
- mitkä ovat henkilökohtaiset osaamiseni kehittämisalueet?
8. Kosmeettinen äly menestystekijänä
- mistä muodostuu kosmeettinen äly
- kuinka saavutan hyvän kosmeettisen älyn vaikutelman?
9. Kannustekeinot työelämässä
- millä keinoilla työssä voi rakentaa kannustamista
- mitkä ovat kannustekeinot, jotka minua eniten saavat liikkeelle?
10. Erilaiset työareenat
- mihin työkentät ja työmarkkinat ovat kehittymässä
- minkälaiset työareenat ovat minulle toimivimmat
11. Esimiestyö
- mikä on esimiestyön keskeinen osaamissisältö
- minkälaista esimieotetta minä toteutan
12. Tavoiteasetanta työelämässä
- mikä on tavoitteiden merkitys ja rooli
- miten varmistan tavoitteiden toteutumisen parhaiten esimiehenä?
13. Esimiestyön keinovalikko
- mitä keinoja esimiehellä on työpakissa?
- miten voin omaa esimiestyötäni kehittää?
14. Laatuajattelu työelämässä
- minkä näkökulmien kautta laatua voi tarkastella?
- mikä on työyhteisööni laatutaso ja miten sitä voisi kehittää?
15. Palvelun merkitys menestystekijänä
- mistä asiakkaalle toimiva palvelu muodostuu?
- mikä on oma henkilökohtainen palvelutaso ja miten sitä voin kehittää?

ECAMrekry lyhyesti: MITÄ TARKOITTAA (ei koulutusta vaan työpaikkoja, oikea nonstop, lue lisää …

ECAMrekry_2

Yllä olevasta linkistä pääset kolmen dian esitykseen, jossa käymme läpi ECAMrekryn mielestämme tärkeimmät asiat. Emme asemoi tuotettamme koulutukseksi vaan erilaiseksi rekrytointituotteeksi, jossa pystymme tarjoamaan sinulle työnhakijana selkeän kilpailuedun ja myyntiargumentin kilpailussa yritysten työtehtäviin ilmoittautuneiden henkilöiden ykköspaikasta.

Lisäksi nonstop-ohjelmamme toimii niin kuin nonstopin pitää toimia. Eli päätätte yhdessä työnantajan kanssa aloituspäivän ja me viemme asian te-toimiston hyväksyntään ja laitamme paperit kuntoon. Meillä ei ole yhteisiä aloituspäiviä pienille ryhmille, joita teidän tarvitsisi odottaa ja sitten ennen aloitusta tapahtuu yhtä jos toista. Lisäksi lähiopetusohjelman päivät pystytte korvaamaan kokonaan yritystyöskentelyllä, joten pääset aina keskittymään sinun ja työnantaja-yrityksesi kanssa oikeisiin asioihin.

 

Pysy saitillamme ja seuraa webinaarejamme, käymme tätäkin kokonaisuutta myös siellä läpi.

72 %:n työllisyysaste

Viime aikoina valtion työllistämiskeinot ovat olleet lähes viikoittain keskustelussa valtionhallinnossa, mediassa ja vähän kaikkialla. Uusi keinovalikoima on työntämässä päätään esille. Lisäksi maailman globaalisuus, uudet ideat, netti ja some sekä monta muuta asiaa tulevat vaikuttamaan joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä siihen, että myös meidän työn tekeminen sekä työmarkkinamme tulevat väistämättä muuttumaan ja uusia markkinoita tulee syntymään. Halusimme sitä tai emme. Miksi näitä sitten nimitetään, on terminologiaa.

En lähde tässä kohtaa ottamaan kantaa muuttuviin tai uusiin keinoihin. Tärkeintä on että niitä saadaan. Sen sijaan yksi mieltäni askarruttanut asia on keinojen täytäntöönpano. Eritoten, kun nyt puhutaan valtion uusista työllistämisratkaisuista.

Keinojen täytäntöönpanossa ei voida mielestäni lähteä nykyisistä työllistämistukien toiminnasta – siitä samasta millä maahanmuuttopäätöksiäkin tehdään – eli siis tapauskohtaisesta ratkaisusta. Aina kun työnantaja tai työntekijä tarvitsee tukea työllistämiseen tai työllistymiseen, jos asiasta jokin virkamies tekee päätöksen (positiivisen tai negatiivisen), näin malli ei valitettavasti vaan toimi. Tällöin menetetään tavoitteena oleva suuri volyymi ja saavutettavat hyödyt jäävät marginaalisiksi. Täytyy muistaa, että jokainen ostopäätöstä tekevä äänestää aina loppupeleissä jaloillaan. Kun tarpeeksi on päätä hakattu seinään, etsitään toisenlaisia pelikenttiä ja hiekkalaatikoita. Jos tällaisia uusia keinoja lähdetään hakemaan, pitää asiat saada toimintaohjeilla (onko se sitten laki, ohje, määräys vai mikä) sellaiseksi, että kaikki pelurit tietävät, mitä saa tehdä ja tekeminen onnistuu automaattisesti ilman erillisiä viranomaisen päätöksiä.

Tässä maassa on muuten viime aikoina myös huomattu, että te-toimistoissa on liikaa töitä ja liian vähän tekijöitä. Yksityisiä toimijoita on jopa hallituksen voimin toivottu mukaan ja nyt me kaikki kilpaa julistamme, kuinka voisimme näitä asioita tehdä. Pelkään, että tässäkin on vaarana jälleen törmätä siihen, että valtion hankintamallit julkisini tarjouspyyntöineen tekevät mallista niin raskaan, että jälleen suuri volyymi menetetään ja saavutetaan ainoastaan marginaalihyötyjä. Eli tässäkin asiassa olisi tarve saada ensin ohjeistukset sellaiselle tasolla, että toiminta sujuu järkevästi.

Syysterveisin,

ECAM Esa

l-hiopetusohjelma_varsinais-suomi_rekrytointiohjelma_ecam--38l3kqt4e6_s600x0_q80_noupscale

Varsinais-Suomen lähiopetusohjelma

ECAMrekry – Junior Academy®
Lähiopetusohjelma - Varsinais-Suomi

Luentopäivät klo 9:00 – 16:00
Koulutuspaikka: Old Mill, Ruukinkatu 2, Turku

KOULUTUSOHJELMA:

A. Toiminnan ja talouden ohjaus
Yrityksen toiminnan ja talouden ohjaus (prosessit, mittaaminen)
Kouluttaja: Helena Mykrä

B. Sosiaalinen taitavuus työn menestystekijänä
Oman kommunikointityylin tunnistaminen Disc tyylin avulla
NLP taidot vuorovaikutuksessa
Kouluttaja: Tuomas Kumpula

C. Liiketoiminnan kokonaisuus
Yrityksen liiketoiminnan analysointi
Perustavoitteena on antaa valmiudet ja työkalut analysoida yritystä, ensivaiheessa omaa
yhteistyöyritystä; liiketoimintamallit ja –tyypit, liiketoiminnan analysointi käytännössä.
Case-tehtäviä; esittely, kommentit, ratkaisuvaihtoehdot
Kouluttaja: diplomi-insinööri Otto Härkönen

D. Nettimarkkinointi ja sosiaalisen median työkalut tänään
Tehokkaan internetmarkkinoinnin reseptit
Sosiaalisen median mahdollisuudet
Kouluttaja: Tuomas Kumpula

E. Yrityskulttuuri, johtamistavat
Yrityskulttuuri, johtamistavat ja ilmapiiri
Välittömänä tavoitteena luoda valmiuksia analysoida oman yhteistyöyrityksen kulttuuria ja
johtamistapoja: 1) tapa johtaa, tapa toimia: johto ja muu henkilöstö, henkilöstön
keskinäissuhteet, suhtautuminen asiakkaisiin ja yhteistyötahoihin, henkilöstön kehittäminen,
sopimuskäytännöt, tärkeät asiat, sisäinen rytmi, tabut, viestintä (ml. palautteen antaminen:
kuka, missä, milloin, kenelle, miten) 2) työntekijän / järjestelmän / asiakkaan / tuloksen
keskinäissuhteet.
Kouluttaja: kauppatieteiden maisteri Timo Rope

F. Osaamisen tuotteistaminen
Oman osaamisen tuotteistaminen ja myyminen
Tavoite: tunnistaa laaja-alaisesti oma osaaminen sen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi
sekä ammatillisen kehityssuunnittelun perustaksi: 1) osaamisen käsitteellinen sisältö ja
komponointi: tuotannollis-tekniset kvalifikaatiot, mukautumiskvalifikaatiot, sosiokulttuuriset
kvalifikaatiot, innovatiiviset kvalifikaatiot 2) laatu, laatuhajonta ja nopeus osaamisen
mittareina 3) osaamisprofiilin määrittäminen: osaamisprofiilit, osaamisvaatimukset
yhteistyöyrityksen tehtävässä, oma osaamisprofiili suhteessa tehtävän
osaamisvaatimuksiin, henkilökohtaisten kehittämistarpeiden määrittäminen.
Kouluttaja: kauppatieteiden maisteri Timo Rope

Vaikuttavuustuloksia ja kesänviettoa

Kesäinen tervehdys rakkaat asiakkaamme,

Näin kesän kynnyksellä törmäsin työministeriön tekemiin vaikuttavuustuloksiin myös ECAMin osalta. Mitkä ihmeen vaikuttavuustulokset ? Suomeksi vapaasti käännettynä työllistyminen työvoimakoulutuksen avulla. Yksi palvelumuoto näistä ovat sitten ECAMin tarjoamat rekryohjelmat. Olin hieman itsekin yllättynyt, kun vuoden 2015 osalta kokonaislukumme työllistymättä jääneistä näytti vain 20 %. Tämä siis tarkoittaa sitä, että neljä viidestä meidän rekryohjelmassa mukana olleesta työnantajasta ja työnhakijasta ovat ohjelman puitteissa löytäneet sitä yhteistä hyvää siinä laajuudessa, että ovat voineet yhteistyötä jatkaa. Toki lukuun menee tietysti sellaisiakin, jotka ovat sitten loppupeleissä löytäneet paikan vapailta markkinoilta, mutta silloinkin jonkun työntekijän ja työnantajan välinen yhteistyö on syntynyt.

Asiahan on sellainen, johon aina meillä ECAMissa törmätään ja joudumme vastaamaan ja joskus jopa jonkun vakuuttamaankin. Se, onko malli hyvä kenellekin, jätän jokaisen itsensä ratkaistavaksi enkä missään nimessä sano, että sopii kaikille. Jos joku provosoi, me ECAMissa emme provosoidu. Se on muuten hyvä ominaisuus noin elämässä yleisestikin.

Tuo edellä kertomani vaikuttavuustilasto on siis työ- ja elinkeinoministeriön tekemä julkinen tilasto. Virkamiesten hallinnolliset menettelytavat, ohjeet ja julkaisut ovat kai ainakin joskus ns. moniulotteisia. Sen takia en itsekään lähtenyt tässä nyt muuta dataa kuin itselleni tullutta sähköpostia teille sen paremmin referoimaan.

Heinäkuu on alkanut. Lomakausi on menossa kuumimmillaan (okei, ehkä säät vähän suomalaisia, mutta …) Edessä tai meneillään on kai meillä useimmilla ansaittu kesäloma. On se sitten viikko tai viisi, niin nauttikaa ! Nauttikaamme siis ainakin siitä valosta, mitä kylmä pohjolamme kesäisin tarjoaa. Toivottavasti saamme edes hieman lämpöäkin jäsenillemme. Pian on kuitenkin taas syksy edessä ja maamme tarvitsee onnistumisia, uusia ideoita ja ajatuksia, ennakkoluulotonta tekemistä. Ylipäällikköä Saulia lainatakseni vapaamuotoisesti: ’osaisimmeko piilottaa naapurikateuden vähän paremmin, kuten kilpailijammekin tekevät.’

Rentouttavaa kesän jatkoa toivottaen,

ECAM Esa

jaana-rajaveraja-motiivi--uagqsg7y2j_s600x0_q80_noupscale

Kuka olet työstäsi riippumatta?

Työn menettäminen on useimmille ihmisille kriisi, eräänlainen käännekohta elämässä. Työttömyys laittaa elämän rutiinit tauolle ja asettaa ihmisen kasvotusten olemassaoloaan koskevien kysymysten kanssa - kuka minä olen työstäni riippumatta?

Työttömyyteen liittyvien hankalien tunteiden ja ajatusten käsitteleminen on tärkeää, mutta pahaan oloon voi myös jäädä huomaamattaan kiinni. Pitkittynyt paha olo voi toisinaan liittyä tilanteeseen, jossa elämä on työttömyydestä johtuen asetettu pysäytystilaan- se elämä jota todella haluaa elää odottaa jossakin: sitten.. /jos../ kun..

Väliaikainen palkkatyöstä vapautuminen mahdollistaa levon ja voimien keräämisen, pysähtymisen. Se voi olla tärkeiden suunnitelmien ja unelmien kypsyttelyn aikaa. Tienhaara, jossa voi arvioida oman elämän suuntaa, tavoitteita ja mahdollisuuksia löytää uudenlainen, ehkä syvempi näkökulma itseen ja omaan elämään.

Elämän tarkoituksen ja sen merkityksellisyyden pohtiminen ja oman itsensä muuttaminen on työlästä ja kuluttavaa, eikä ihminen yleensä vapaaehtoisesti siihen ryhdy. Työttömyys voi toisinaan olla polku henkisen kasvun tielle, jota ilman käsillä olevaa elämäntilannetta ei ehkä tulisi aloitettua.

Elämän arvokkuus, mielekkyys tai ihanuus löytyy omia arvoja tutkimalla ja niitä todeksi elämällä. Arvojen kirkastuminen antaa suunnan ja selkiyttää sen, mikä itselle on oikeasti merkityksellistä, tärkeää ja miksi. Arvot ohjaavat viisaisiin päätöksiin ja täydempään elämään. Arvoihin sitoutumalla, arvokkaita tekoja tekemällä on mahdollista tavoitella omaa ihmisenä olemisen ihannettaan.

Arvot välittyvät meistä. Ne näkyvät teoissa, sanoissa, ilmeissä, eleissä jopa kävelytyylissä. Mihin arvoihin sinä haluat sitoutua - kuka tahdot työstäsi riippumatta olla?

Kirjoittaja on Jaana Rajaveräjä, Tamperelainen psykoterapeutin, työnohjaajan ja kouluttajan töitä tekevä äiti – puoliso- pilvibongari- postimerkkeilijä- bloggari – karavaanari

http://motiivi.net/

http://elamanarvoinen.blogspot.fi/

10000-tarkennatko--ahazxfx1to_s600x0_q80_noupscale

Koeajalle 10.000€:n säästö

Tarkennan, mielelläni! Usein minulta kysytään, että miksi rekrytointiohjelma on hyvä rekrytoinnin väline? Ensinnäkin keskusteluissani pk-yrittäjien kanssa olen usein törmännyt siihen, että rekrytointi koetaan hyvin vaivalloisena prosessina. Tekemättömiä töitä olisi kyllä, mutta kun on jo valmiiksi kiire, niin kuka hoitaa 200 hakemuksen tulvan toimistoassistentin tehtävään? Entä kuka näistä hyvistä hakijoista kannattaisi haastatella ja millä ilveellä erotamme jyvät akanoista? Kuka vastaa puhelimeen kun hakijat kysyy yksityiskohtia tehtävästä? Entä jos emme osaa vastata? Tekemättömiä töitä kyllä on, mutta onko tämä tehtävä nyt sitten talousassistentin tehtävä vai myyntiassistentin tehtävä, kun täällä meillä saisi tehdä vähän monenlaista ja tehtävänkuva riippuu niin hirvittävästi valittavasta henkilöstäkin.

Ja entäs sitten, kun olemme valinneet yhden henkilön? Kuinka kommunikoimme muiden hakijoiden suuntaan ja kuinka perustelemme valintamme? Ja ylipäätään mitkä ovat käytännöt? Hakemuksesta lienee ainakin kohteliasta kiittää.

Nämä ovat niitä asioita, mistä keskustelen lähes päivittäin yritysten kanssa. Siitä kuinka vaikeaa rekrytointi on. Onneksi voin myös ilolla vastata yrityspäättäjille, että meidän kautta rekrytointi on tehty hyvin vaivattomaksi, edulliseksi ja melko riskittömäksi. CV:itä saa katsoa ilman suurempia sitoumuksia ja ohjelmamaksu tulee vasta siinä kohtaa ajankohtaiseksi kun henkilö on ollut jo jonkin aikaa yrityksessä.

Tarjoamamme palvelu on myös edullinen. Ohjelman kustannus on (Pirkanmaalla) 3500€+alv, eikä muita kuluja tule koko 90 työpäivän aikana, eikä sen jälkeen. Nopeasti 2000€:n kuukausipalkalla laskettuna säästö yritykselle tekijän "koeajalta" on n. 10.000€. Ohjelman aikana saa myös yritystyöskentelyä tukevaa koulutusta, missä pääsee myös kivasti verkostoitumaan muiden kurssilaisten kanssa ja kuulemaan tämän päivän trendeistä esim. some-markkinoinnin parissa. Lähiopetusohjelmaamme pääset tutustumaan tästä.

Vaikka rekrytointi tuntuisi vaikealta, niin onneksi apu löytyy läheltä ECAMilaisten ammattilaisten käsistä. Nyt ei muuta kun puhelin kouraan ja soitto lähimmälle rekrytointikonsultille!

Tsemppiä rekryihin toivottelee Jasmiina

t-ll-_hetkell-_haussa--2cdjyibkfn_s600x0_q80_noupscale

Kiitos suosituksista!

Voi että meidän asiakkaat jaksavat piristää tätä pimeää vuodenaikaa! Haluan kiittää lämpimästi teitä kaikkia, jotka suosittelette palveluamme eteenpäin niin hakijoille kuin yhteistyöyrityksille. Suomi nousuun yksi työllistynyt henkilö kerrallaan, joka päivä joku työllistyy!

Tällä hetkellä haussa mm. projektipäällikkö (palveluiden koordinointi ja johtaminen), työnjohto (rakennusautomaatio), markkinointiassistentti, koulutussihteeri (markkinointipainotuksella), laboratorioinsinööri, rekrytointikonsultti (myynnillinen), koodareita, tuotepäällikkö, SAP R/3-osaaja sekä monia muita tehtäviä!

Kannattaa suositella kaveriakin hakemaan ECAMille!

Tsemppiä tähän viikkoon toivottelee Jasmiina

ja tuttuun tapaan: Saa soitella :)

hyvaauuttavuotta--l86eltpkoa_s600x0_q80_noupscale

Menestyksekästä uutta vuotta 2016!

Koko ECAMin puolesta haluamme toivottaa kaikille hakijoillemme ja yritysasiakkaillemme oikein hyvää ja menestyksekästä uutta vuotta 2016!

Paukkukoon raketit (ja nakin täyteiset masut), ensi viikolla jatketaan harjoituksia!

-Jasmiina ja muut ECAMilaiset

Työnhakija

Rekryasioissa vain ykkönen voittaa. ECAMin rekryohjelman avulla pääset helpommin jonon ohi. Kun löydämme sinulle sopivan yrityksen toimeksiannon, olet jo mahdollisesti neljän ehdottamamme hakijan joukossa.

Lue lisää

Työnantaja

ECAM Consulting Oy:n toteuttamat rekrytointiohjelmat toimivat sillanrakentajana Työnantajan ja Työntekijän välillä. Pystymme tuotteemme avulla palvelemaan yritysten rekrytointiprosessien vaativia laatutavoitteita sekä luomaan osaavalle työvoimalle uusia vaihtoehtoja työmarkkinoilta.

Lue lisää

Tutustu Ecamilaisiin

Ecam Consulting Oy 2017 © Kaikki oikeudet pidätetään