ECAMweb: ITSENSÄ JOHTAMINEN

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille työvälineitä sekä luoda kehityspolkuja oman minänsä johtamiseen työ- ja vapaa-aikana suoritettavissa asioissa. Prosessi antaa lisähyötyjä päivittäisten työtehtävien hoitamiseen, vapaa-ajan rakentamiseen sekä henkilökohtaisten suhteiden muodostamiseen koko 24/7 aikaperiodin aikana. Tavoitteena on luoda itselleen parempi 8 tunnin työpäivä, parempi 8 h vapaa-aika ja paremmat 8 h yöunet.

Koulutus muodostuu yhdestä luentomuotoisesta aloituspäivästä ja sitä seuraavasta 15 osamoduulia (a 50 min) käsittävästä verkko-opiskelusta. Jokaisesta modulista suoritetaan erillinen tehtävä ja lyhyt palautekeskustelu. Verkko-opiskelu toteutetaan ECAM Consulting Oy:n moodle-oppimisalustalla web-ympäristössä. Koulutuskokonaisuuden laajuus on noin 6 koulutuspäivää ja toteutetaan 4 kuukauden aikana. Kouluttajana toimii KTM Timo Rope.

Koulutusmoduleiden teemat:

1. Itsensä johtaminen

2. Motivaatio työkentässä

3. Aika itsensä johtamisessa

4. Stressi tulostekijänä

5. Työn merkitys itselleni

6. Minä ja tulevaisuus

7. Minä osaajana

8. Kosmeettinen äly menestystekijänä

9. Kannustekeinot työelämässä

10. Erilaiset työareenat

11. Esimiestyö

12. Tavoiteasetanta työelämässä

13. Esimiestyön keinovalikko

14. Laatuajattelu työelämässä

15. Palvelun merkitys menestystekijänä


Koulutuksen hinta: 1300 eur + alv / henkilö (ECAMrekry-ohjelmissa opiskelu kuuluu rekrytointohjelmaan eikä aiheuta opiskelijalle kustannuksia). Hinta sisältää aloitusluentopäivän, 15 modulin verkkomateriaalin a 50 min (katselukertoja ei rajoitettu), 15 modulin tehtävät ja niistä annettavat palautteet.

Käynnistämme seuraavia koulutusryhmiä kysynnän mukaan lähikuukausien aikana. Voit tilata meiltä myös 2 päivän käyttöoikeuden palveluun tutustumiseksi ilman maksusitoumuksia.

Lisätietoja: Esa Räsänen, +358 40 8224346, esa@uudetkujeet.fi

ECAMrekry – KOULUTUSOHJELMA

OMAN OSAAMISEN TUOTTEISTAMINEN JA MYYMINEN

Tavoitteena on tunnistaa laaja-alaisesti oma osaaminen sen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi sekä ammatillisen kehityssuunnittelun perustaksi: 1) osaamisen käsitteellinen sisältö ja komponointi: tuotannollis-tekniset kvalifikaatiot, mukautumiskvalifikaatiot, sosiokulttuuriset kvalifikaatiot, innovatiiviset kvalifikaatiot 2) laatu, laatuhajonta ja nopeus osaamisen mittareina 3) osaamisprofiilin määrittäminen: osaamisprofiilit, osaamisvaatimukset yhteistyöyrityksen tehtävässä, oma osaamisprofiili suhteessa tehtävän osaamisvaatimuksiin, henkilökohtaisten kehittämistarpeiden määrittäminen.

IHMINEN ORGANISAATIOSSA

Tavoitteena on muodostaa ymmärrys työyhteisön toimintamekanismien
keskeisistä elementeistä sekä antaa työkalut itsetuntemuksen kautta
operoida tuloksellisesti omana itsenään erilaisissa työyhteisöissä.
Sisältö:
- nykyaikainen esimiestyö
- itsetuntemus ja sen hyödyntäminen
- palaute ja jatkuva arviointi
- toisiaan valmentava työyhteisö
- itsensä kehittäminen
- työyhteisön ja johtamisen merkitys


Verkko-opiskelu:
ITSENSÄ JOHTAMINEN


- verkko-opiskelu 15 osamodulia (www.ecamconsulting.fi/moodle)
- etäopiskelu: verkkomateriaali, tehtävät ja kouluttajan palautteet
- lisäksi koulutuspäivien teemat täydentävään itseopiskeluun

Osamodulit:

1. Ihmisen ymmärtämisen ABC
2. Nykyaikaiset työyhteisöt
3. Minä työmarkkinoilla
4. Itsensä johtaminen
5. Ajanhallinta
6. Motivaatio työkentässä
7. Johtaminen organisaatiossa
8. Minusta esimies
9. Kannustekeinot työelämässä
10. Talousajattelun ABC
11. Laatuajattelu työelämässä
12. Palvelu menestystekijänä
13. Kosmeettinen vaikutelma
14. Minä osaajana
15. Minä ja tulevaisuus

Oman osaamisen tuotteistaminen (koulutuspäivää tukeva materiaali)
Oman osaamisen myyminen (koulutuspäivää tukeva materiaali)
Ihminen organisaatiossa (koulutuspäivää tukeva materiaali)

ECAMrekry lyhyesti: MITÄ TARKOITTAA (työpaikkoja, oikea nonstop, lue lisää …

ECAMrekry_2

Yllä olevasta linkistä pääset kolmen dian esitykseen, jossa käymme läpi ECAMrekryn mielestämme tärkeimmät asiat. Asemoimme tuotteemme erilaiseksi rekrytointituotteeksi, jossa pystymme tarjoamaan sinulle työnhakijana selkeän kilpailuedun ja myyntiargumentin kilpailussa yritysten työtehtäviin ilmoittautuneiden henkilöiden ykköspaikasta.

Lisäksi nonstop-ohjelmamme toimii niin kuin nonstopin pitää toimia. Eli päätätte yhdessä työnantajan kanssa aloituspäivän ja me viemme asian te-toimiston hyväksyntään ja laitamme paperit kuntoon. Meillä ei ole yhteisiä aloituspäiviä pienille ryhmille, joita teidän tarvitsisi odottaa ja sitten ennen aloitusta tapahtuu yhtä jos toista.

Pysy saitillamme ja seuraa webinaarejamme, käymme tätäkin kokonaisuutta myös siellä läpi.

72 %:n työllisyysaste

Viime aikoina valtion työllistämiskeinot ovat olleet lähes viikoittain keskustelussa valtionhallinnossa, mediassa ja vähän kaikkialla. Uusi keinovalikoima on työntämässä päätään esille. Lisäksi maailman globaalisuus, uudet ideat, netti ja some sekä monta muuta asiaa tulevat vaikuttamaan joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä siihen, että myös meidän työn tekeminen sekä työmarkkinamme tulevat väistämättä muuttumaan ja uusia markkinoita tulee syntymään. Halusimme sitä tai emme. Miksi näitä sitten nimitetään, on terminologiaa.

En lähde tässä kohtaa ottamaan kantaa muuttuviin tai uusiin keinoihin. Tärkeintä on että niitä saadaan. Sen sijaan yksi mieltäni askarruttanut asia on keinojen täytäntöönpano. Eritoten, kun nyt puhutaan valtion uusista työllistämisratkaisuista.

Keinojen täytäntöönpanossa ei voida mielestäni lähteä nykyisistä työllistämistukien toiminnasta – siitä samasta millä maahanmuuttopäätöksiäkin tehdään – eli siis tapauskohtaisesta ratkaisusta. Aina kun työnantaja tai työntekijä tarvitsee tukea työllistämiseen tai työllistymiseen, jos asiasta jokin virkamies tekee päätöksen (positiivisen tai negatiivisen), näin malli ei valitettavasti vaan toimi. Tällöin menetetään tavoitteena oleva suuri volyymi ja saavutettavat hyödyt jäävät marginaalisiksi. Täytyy muistaa, että jokainen ostopäätöstä tekevä äänestää aina loppupeleissä jaloillaan. Kun tarpeeksi on päätä hakattu seinään, etsitään toisenlaisia pelikenttiä ja hiekkalaatikoita. Jos tällaisia uusia keinoja lähdetään hakemaan, pitää asiat saada toimintaohjeilla (onko se sitten laki, ohje, määräys vai mikä) sellaiseksi, että kaikki pelurit tietävät, mitä saa tehdä ja tekeminen onnistuu automaattisesti ilman erillisiä viranomaisen päätöksiä.

Tässä maassa on muuten viime aikoina myös huomattu, että te-toimistoissa on liikaa töitä ja liian vähän tekijöitä. Yksityisiä toimijoita on jopa hallituksen voimin toivottu mukaan ja nyt me kaikki kilpaa julistamme, kuinka voisimme näitä asioita tehdä. Pelkään, että tässäkin on vaarana jälleen törmätä siihen, että valtion hankintamallit julkisini tarjouspyyntöineen tekevät mallista niin raskaan, että jälleen suuri volyymi menetetään ja saavutetaan ainoastaan marginaalihyötyjä. Eli tässäkin asiassa olisi tarve saada ensin ohjeistukset sellaiselle tasolla, että toiminta sujuu järkevästi.

Syysterveisin,

ECAM Esa

jaana-rajaveraja-motiivi--uagqsg7y2j_s600x0_q80_noupscale

Kuka olet työstäsi riippumatta?

Työn menettäminen on useimmille ihmisille kriisi, eräänlainen käännekohta elämässä. Työttömyys laittaa elämän rutiinit tauolle ja asettaa ihmisen kasvotusten olemassaoloaan koskevien kysymysten kanssa - kuka minä olen työstäni riippumatta?

Työttömyyteen liittyvien hankalien tunteiden ja ajatusten käsitteleminen on tärkeää, mutta pahaan oloon voi myös jäädä huomaamattaan kiinni. Pitkittynyt paha olo voi toisinaan liittyä tilanteeseen, jossa elämä on työttömyydestä johtuen asetettu pysäytystilaan- se elämä jota todella haluaa elää odottaa jossakin: sitten.. /jos../ kun..

Väliaikainen palkkatyöstä vapautuminen mahdollistaa levon ja voimien keräämisen, pysähtymisen. Se voi olla tärkeiden suunnitelmien ja unelmien kypsyttelyn aikaa. Tienhaara, jossa voi arvioida oman elämän suuntaa, tavoitteita ja mahdollisuuksia löytää uudenlainen, ehkä syvempi näkökulma itseen ja omaan elämään.

Elämän tarkoituksen ja sen merkityksellisyyden pohtiminen ja oman itsensä muuttaminen on työlästä ja kuluttavaa, eikä ihminen yleensä vapaaehtoisesti siihen ryhdy. Työttömyys voi toisinaan olla polku henkisen kasvun tielle, jota ilman käsillä olevaa elämäntilannetta ei ehkä tulisi aloitettua.

Elämän arvokkuus, mielekkyys tai ihanuus löytyy omia arvoja tutkimalla ja niitä todeksi elämällä. Arvojen kirkastuminen antaa suunnan ja selkiyttää sen, mikä itselle on oikeasti merkityksellistä, tärkeää ja miksi. Arvot ohjaavat viisaisiin päätöksiin ja täydempään elämään. Arvoihin sitoutumalla, arvokkaita tekoja tekemällä on mahdollista tavoitella omaa ihmisenä olemisen ihannettaan.

Arvot välittyvät meistä. Ne näkyvät teoissa, sanoissa, ilmeissä, eleissä jopa kävelytyylissä. Mihin arvoihin sinä haluat sitoutua - kuka tahdot työstäsi riippumatta olla?

Kirjoittaja on Jaana Rajaveräjä, Tamperelainen psykoterapeutin, työnohjaajan ja kouluttajan töitä tekevä äiti – puoliso- pilvibongari- postimerkkeilijä- bloggari – karavaanari

http://motiivi.net/

http://elamanarvoinen.blogspot.fi/

10000-tarkennatko--ahazxfx1to_s600x0_q80_noupscale

Koeajalle 10.000€:n säästö

Tarkennan, mielelläni! Usein minulta kysytään, että miksi rekrytointiohjelma on hyvä rekrytoinnin väline? Ensinnäkin keskusteluissani pk-yrittäjien kanssa olen usein törmännyt siihen, että rekrytointi koetaan hyvin vaivalloisena prosessina. Tekemättömiä töitä olisi kyllä, mutta kun on jo valmiiksi kiire, niin kuka hoitaa 200 hakemuksen tulvan toimistoassistentin tehtävään? Entä kuka näistä hyvistä hakijoista kannattaisi haastatella ja millä ilveellä erotamme jyvät akanoista? Kuka vastaa puhelimeen kun hakijat kysyy yksityiskohtia tehtävästä? Entä jos emme osaa vastata? Tekemättömiä töitä kyllä on, mutta onko tämä tehtävä nyt sitten talousassistentin tehtävä vai myyntiassistentin tehtävä, kun täällä meillä saisi tehdä vähän monenlaista ja tehtävänkuva riippuu niin hirvittävästi valittavasta henkilöstäkin.

Ja entäs sitten, kun olemme valinneet yhden henkilön? Kuinka kommunikoimme muiden hakijoiden suuntaan ja kuinka perustelemme valintamme? Ja ylipäätään mitkä ovat käytännöt? Hakemuksesta lienee ainakin kohteliasta kiittää.

Nämä ovat niitä asioita, mistä keskustelen lähes päivittäin yritysten kanssa. Siitä kuinka vaikeaa rekrytointi on. Onneksi voin myös ilolla vastata yrityspäättäjille, että meidän kautta rekrytointi on tehty hyvin vaivattomaksi, edulliseksi ja melko riskittömäksi. CV:itä saa katsoa ilman suurempia sitoumuksia ja ohjelmamaksu tulee vasta siinä kohtaa ajankohtaiseksi kun henkilö on ollut jo jonkin aikaa yrityksessä.

Tarjoamamme palvelu on myös edullinen. Ohjelman kustannus on (Pirkanmaalla) 3500€+alv, eikä muita kuluja tule koko 90 työpäivän aikana, eikä sen jälkeen. Nopeasti 2000€:n kuukausipalkalla laskettuna säästö yritykselle tekijän "koeajalta" on n. 10.000€. Ohjelman aikana saa myös yritystyöskentelyä tukevaa koulutusta, missä pääsee myös kivasti verkostoitumaan muiden kurssilaisten kanssa ja kuulemaan tämän päivän trendeistä esim. some-markkinoinnin parissa. Lähiopetusohjelmaamme pääset tutustumaan tästä.

Vaikka rekrytointi tuntuisi vaikealta, niin onneksi apu löytyy läheltä ECAMilaisten ammattilaisten käsistä. Nyt ei muuta kun puhelin kouraan ja soitto lähimmälle rekrytointikonsultille!

Tsemppiä rekryihin toivottelee Jasmiina

Työttömästä haaveilijasta ahkeraksi uranaiseksi – näin ECAMrekryn Junior Academy auttoi minua

Monien muiden suomalaisten tavoin olin viime keväänä töitä vailla. Huomasin olevani tilanteessa, jossa työintoa olisi riittänyt, mutta töitä ei meinannut millään löytyä. Puoli vuotta sitten olin irtisanoutunut entisestä työstäni asiakaspalvelutehtävien parissa, koska halusin lähteä matkustelemaan ja nähdä maailmaa. Reissatessani Australiassa ja Indonesiassa toivoin, että työtilanne Suomessa olisi muuttunut sillä välin parempaan suuntaan.

Keväällä jouduin kuitenkin pettymään, sillä vaikka osaamista ja ennen kaikkea motivaatiota riitti, oli työllistymistilanne huono. Keväällä työnantajat olivat ottaneet kesätyöntekijät hommiin ja kesälomien alkaminen tarkoitti sitä, että ihmiset olivat vaikeammin tavoitettavissa rekrytointeja silmällä pitäen. Vaikka hain aktiivisesti töitä, olin asennoitunut siihen, että kesän tulisin olemaan työttömänä. Osa-aikaisen työn vastaanottaminen mietitytti, sillä tosiasia oli, että ansiosidonnainen työttömyystukeni oli sen verran hyvä, ettei töiden tekeminen olisi ollut kannattavaa taloudellisesti.

Kesällä tuttavani suositteli minulle ECAMrekry -ohjelmaa. Hän kertoi, että hän oli työllistynyt alalle, josta hänellä ei ollut aiempaa kokemusta. Hänet oli pestattu ECAM -ohjelman kautta töihin ja kolmen kuukauden ajan hän opetteli uutta ammattia. Sen jälkeen hänelle tarjottiin pysyvää työtä yrityksestä. Olin miettinyt alan vaihtoa pitkään, mutta koulun penkille palaaminen epäilytti. Tuttavani suosittelema koulutusohjelma kuulosti hyvältä, mutta olin silti ennakkoluuloinen.

Kesän lopulla mittani tuli täyteen työttömänä olemiseen. Sitten mieleeni juolahti tuttavani suosittelema koulutusohjelma ja päätin täyttää hakemuksen ja pyrkiä ECAMrekryn haastatteluun. Ajattelin, että kaikki toiminta jolla voisin jollain tavalla edistää työllistymistä ja mahdollisesti sitä, että voisin kouluttautua uuteen ammattiin, olisi kokeilemisen arvoista. Sain kutsun haastatteluun ja kerroin, että oman alani lisäksi olisin valmis kokeilemaan myös uutta alaa. Sattumalta heillä oli tiedossa yritys, joka sillä hetkellä haki uusia työntekijöitä.

Heidän ehdottamansa työpaikka oli paikallisen viihdelehden toimituksessa. Markkinoinnin tradenomina olin opiskellut myös jonkin verran media-alaa ja viestintää, mutta en ollut päivääkään tehnyt alaan liittyviä töitä. Työpaikka kuulosti liian hyvältä ollakseen totta. Se olisi suuri harppaus tuntemattomaan ja voin myöntää, että asian ajatteleminenkin jännitti.

Toimin ECAM-ohjelman konsulttien ohjeiden mukaan ja sain haastattelun työpaikkaan. Haastattelu lehden päätoimittajan kanssa meni hyvin ja koin, että kaikki palat loksahtelivat paikoilleen. Tämä työ olisi kaikilta osa-alueiltaan sitä, mitä haluaisin tehdä. Ajattelin, että työn saaminen oli mahdottomuus, sillä kaikki alaan liittyvät meriitit puuttuivat, eikä minulla ollut lainkaan kokemusta. Toivoin, että innokkuuteni ja haluni oppia uutta puhuisi kuitenkin puolestani haastattelussa.

En ollut uskoa todeksi, kun kuulin, että olin saanut työpaikan. Se tarkoitti sitä, että kolmen kuukauden ajan opettelisin työtä ja näyttäisin kynteni. Työpaikan saaminen harjoittelujakson jälkeen ei ollut itsestäänselvyys, mutta olin valmis paiskimaan töitä sen eteen, että työni jatkumisella olisi edes jonkinlainen mahdollisuus harjoittelun jälkeen.

Harjoittelujaksoni päättymisestä on nyt kuukausi ja olen saanut työpaikan yrityksestä. Ilman ECAMrekryä en olisi koskaan kuvitellutkaan hakevani kyseiseen työpaikkaan kokemuksen puutteen takia. Asiansa osaavien konsulttien ansiosta sain kaipaamani potkun takamukselle tavoitella jotain uutta. Henkilökohtainen kokemukseni koulutusohjelmasta on kaikilta osin erittäin positiivinen. Tampereella ECAMrekryn konsultit ovat kannustavia, ystävällisiä ja ennen kaikkea mahtavia tyyppejä.

Suosittelen lämpimästi rekrytointiohjelmaa kaikille työnhakijoille. Olen sitä mieltä, että koulutusohjelman tarjoamaan apuun ja mahdollisuuteen kannattaa tarttua, jos sillä voi parantaa omia mahdollisuuksia työllistyä tai vaihtaa alaa. Ketään ei varmasti tule kaduttamaan se, että on yrittänyt kaikkia keinoja oman tiensä ja työnsä löytymiseen.

Tsemppiä kaikille työtä hakeville ja koulutusohjelmassa aloittaneille!

Hyvää alkavaa kevättä!

Annika Kela

Osaammeko ostaa ?

Kahden urheilua harrastavan lapsen isänä tässä vuosien varrella olen törmännyt vuosittain tähän seurojen varainhankintaan liittyviin kysymyksiin. Siinähän tehdään valinta kahden vaiheilla: myydäänkö äitien leipomia pullia ja saadaan rahaa vai maksetaanko kiltisti jokainen per nenä vähän enemmän. Talkootöissä ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta jotenkin tuntuu, että aina ei muisteta laskea euroja. Siis jos leivotaan yksi ilta pullaa, myydään toinen päivä sitä. Tai jos tehtäisiin tuo sama aika jotain muuta ja se maksaisi 35 eur per nenä. Kumpi valitaan. Varmaan mieltymyksiä on joka suuntaan, mutta jakoa perheiden välillä tulee aina tapahtumaan.

Voisiko tästä vetää vähän laajemmassakin skaalassa kysymystä ostamisen logiikasta. Jos ei aina tehtäisi kaikkea itse, vaan välillä ostettaisiin joltain toiselta palveluja. Mihinkähän perustuu rautakauppojen lanseerama tee-se-itse –rakentaminen. Ihmiset, joilla ei ole alan ammattitaitoa, laitetaan tekemään kaikenlaisia kodin uudistustöitä. Pahimmassa tapauksessa tämä aiheuttaa vain mielipahaa, kun omat seinälaatat joudutaan repimään pois ja kutsumaan ammattimies tekemään työt uudelleen. Jos ammattitaitoa ja aktiivisuutta itseltä löytyy, totta kai sitä kannattaa hyväksi käyttää.

Siis laajemmassa skaalassa. Voisiko edellä olevista tai lukuisista muista yksityiselämän hankinnoista meille jäävän vähän sellainen henkinen negatiivinen tila päälle, mikä aiheuttaa signaaleja myös ostoihin yritysten lukuun. Siitä kai muodostuu liikevaihdon käsite, josta tuloslaskentamme aina alkaa. Okei, vaikka näin ei olisikaan. Niin kai sekin, että suostuisin ostamaan siivousta joltakin yritykseltä kotiin, pihanhoitoa toiselta, rakennustöitä kolmannelta, toisi kai ainakin kolmelle yritykselle rahallista vaihtoa. Eli 3 yritystä saisi myytyä palveluita rahakorvausta vastaan. Jos Suomessa 100 000 kotitaloutta tekisi näin, 300 000 yritystä pystyisi myymään palveluitaan. Käynnistäisikö tämä tai jokin muu tuota vaihdollista oravanpyörää. Ei sillä varmaan Euroopan taloutta takaisin kasvu-uralle nosteta. Mutta mutta …

Syksy on meneillään ja elämme tätä pimeää aikaa Pohjolassa. Tänään ikkunasta ulos katsoessani, en voi olla tuntematta ajatusta, että kyllä tämä jälleen kerran edessämme oleva vuodenaika varmaan taas nostaa henkistä kykyämme selvitä kaikenlaisista asioista. Kaikkihan siitä eivät aina selviä, kuten saamme mediasta aina välillä lukea.

Vanhalla joukkueella ei pärjää kukaan vuodesta toiseen. Huippupelaajat vaihtavat joukkuetta niin jääkiekossa kuin formuloissa. Meillä ECAMissakin olemme syksyn käynnistäneet uudella joukkueella. Tampereen toimistossa Yliopistonrinteellä teitä hyvät asiakkaamme palvelevat nuorekkaalla nopeudella ja aktiivisuudella Jasmiina Karvinen ja Laura Miettinen. Turun toimistolla rekrytarpeitanne täyttää Heli Korhonen.

Hyvää syksyn jatkoa kaikille !

T. ECAM Esa

Myynnin (B2B) ja työnhaun yhtäläisyyksistä

Kesäkuun vieraanamme uudetkujeet.fi -blogissa on Antti Seppälä, ylpeä isä ja sarjayrittäjä, kauppatieteiden maisteri ja JULMA consulting Oy:n perustaja, sekä Official Partner Alma Median Sisustusovi.com palvelussa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keskustelen työni kautta paljon eri toimialojen B2B-myyjien kanssa ja harjoitan toki B2B-myyntiä useissa organisaatioissa itsekin. Olen myös muutaman viime vuoden aikana käynyt parikymmentä kertaa puhumassa mm. Tampereen yliopistossa, Johtamiskorkeakoululla (Synergos) ja aivan tuoreeltaan Pirkanmaan Otty -projektin puitteissa akateemisille työnhakijoille oman osaamisen tuotteistamisesta / markkinakelpoistamisesta ja myymisestä nimenomaan työnhakijan vinkkelistä. Olen halunnut haastaa työnhakijoita irtautumaan hakijadokumentaation tuunaamisesta miettimään työnhakua myös B2B-myyntikäytäntöjen kautta. Myyntiä molemmat. Miksikäs ei?!

Haetaanpa ilmeisimpiä analogioita myynnin ja työnhaun välillä

· B2B-myynnin kylmäpuhelu (myydään tapaamista) vs. työnhakijan soitto työpaikkailmoituksen tiedusteluihin vastaavalle

· B2B-myynnissa soittaminen tarjouksen perään vs. työnhakijan soitto CV:n ja hakemuksen perään

· B2B-sähköpostisuoran otsikointi vs. työhakemuksen otsikointi (joka muuten jää usein hakijoilta tekemättä)

Vaikka B2B-myynti voi olla vaikeaa, on se prosessimielessä - kun asiaa tarkastellaan kaaviokuvan omaisesti myyntiliidistä kauppaan -akselilla - kaukana rakettitieteestä. Prosessissa on usein vuodesta toiseen samat pullonkaulat ja usein nämä pullonkaulat ovat niitä myynnillisiä toimenpiteitä, joiden tekemistä lykätätään ja jopa inhotaan. Päällimmäisinä tulevat tosiaan mieleeni kylmäpuhelut (vaikkapa kun B2B-yritys myy tapaamista) ja soittaminen tarjouksen perään.

Lykkäämishenkisyyttä on havaittavissa aivan samalla tavoin työnhakijoiden yhteydenottoalttiudessa. Soittaminen työpaikkailmoituksessa kerrottuna tiedusteluaikana (tai sen ulkopuolella - pääasia, että soitat) rekrytoijalle (rekryfirma, esimies tms.) on helppoa silloin, kun kulma on ilmeinen. Jos vaikkapa työpaikkailmoituksessa sanotaan, että "työn suorittaminen onnistuu sekä Tampereelta että Helsingistä käsin", soittaa 9/10 tiedustelijasta ensisijaisesti tämän seikan perään tyytyväisenä, koska tuli keksineeksi "tikusta asiaa"-kulmaa järkevämmän kysymyksenasettelun.

Mitä kysyisin soittaessani rekrytoijalle?

Kun työpaikkailmoitus on sisällöltään selkeä, pitäisi keksiä, miten soittaa. Työnhakija miettii usein "mitä kysyisin?". Miksi pitäisi keksiä vain kysyttävää? Eikö kannattaisi käyttää puhelu myyntipuheluna nimenomaan osaamisensa ja persoonansa myymiseen? Jos kysyttävän keksiminen on hankalaa työpaikkailmoituksen perusteella, voisi myös kuvitella kohtaavansa myyntipuhelussa vähemmän kilpailua toisten kandidaattien tekemänä, joilla on sama ongelma (miten aloittaa, mitä kysyä).

B2B-myyntipuheluiden ongelmatiikka on usein samanhenkinen; surkeissa puheluissa unohdetaan myydä tavoitetilaa (tapaamista) ja niissäkin tavataan ns. mennä helppoon: "Lähetimme meiliä viime viikolla, tavoittiko se sinut ja ehätitkö mahdollisesti tutustua?" Kun vastaan edelliseen kysymykseen "EI, EN.", on myyjän ikävä jatkaa. Puheluiden kärki on usein hukassa; pääsyy tavata myyjä ei voi olla se, olenko saanut esitteen tai meilisuoran. Myyjän ratkaisevat sekunnit valuvat tyhjänpäiväisyyteen, kun tämä olisi voinut keskittyä myymään sitä (tapaamista), miksi oikeasti soitti. Tänä päivänä useammin vallitseva ja yhtä puiseva käytäntö on kysyä päätöksentekijävaliditeettia kuten ”tavoitinko yrityksen markkinoinnista vastaavan?” Sama ontuvuus – etene suoremmin asiaan ja vältä sekoittuminen kilpailijoihin tai halpoihin kopioihin. Se, että joku on keksinyt käyttää jotain tuttua ja turvallista ei tarkoita, että sitä enää kannattaisi käyttää. Samaisesta syystä usea hakija yhä kirjoittaa hakemukseensa ”Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa”, koska kokee sen olevan pakollinen osa hakemusta; ilman tuota idiomimaista toteamusta kun ei kuulemma voi tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa :) Kannattaisi myös miettiä, mitä ihmettä tuo verrattain kiinteän statuksen saavuttanut lausahdus oikeasti tarkoittaa. Nii-in, ei yhtään mitään.

CV:n ja hakemuksen perään soittaminen

En ole koskaan ymmärtänyt hakijadokumentaation perään soittamista. Ainakaan sitä versiota, jossa tiedustellaan CV:n ja hakemuksen saapumista. Jos asemoi soittonsa hakijadokumentaation lähettämisen jälkeiseen aikaan, on edelleen paikallaan myydä itseään, ei kysellä prosessiin kiinteästi kuuluvista tyhjänpäiväisyyksiä. Lisäksi vastaus kysymykseen, ”Onko CV:ni ja hakemukseni tavoittanut teidät?”, vastataan aivan liian usein (valistunut arvaus 8/10) ”en ole nyt koneella”, ”en muista” tai ”katson hakemukset hakuajan päätyttyä”. Jatka siinä sitten. Tämänkin riskin välttää sillä, ettei soita perinteisesti hakijadokumentaation perään.

B2B-myyjien TOP-3 -ärsyyntymisen kohteisiin menee tarjouksen perään soittaminen. ”Oletko ehtinyt tutustua dokumentaatioon?” ei enää riitä. Tarjouksen perään soitettaessa on yhä voitava myydä. Etenkin tuotepuolella yksi hyvä ratkaisu on ollut ekspiroituvat edut, jotka umpeutuvat vaikkapa kahden viikon kuluessa tarjouksen päiväyksestä. Tällöin myynti pystyy soittamaan piakkoin umpeutuvan edun perään, jolla viimeistään pyritään vähintäänkin siihen, että vastapuoli oikeasti tutustuu tarjoukseen. Myyjille syy soittaa edun perään on motivoivampi ja luuri nousee paremmin.

Työhakemuksen otsikointi – vai referenssin lainaus sittenkin?

Katselin taannoin sparrauksessa kolmeakymmentä eri toimialalle kohdistettua CV:tä ja hakemusta. Yksi tai kaksi niistä oli otsikoitu tavalla, joka ei ollut positioliitännäinen kuten ”Viitaten ilmoitukseenne HS:ssä 5.5. myyntiassistentin paikasta.” Kaipasin myyvempää otetta (vs. että 1. kappale alkaisi ”Olen 32-vuotias…”) hakemusten alkuun tyyliin ”Akateeminen kuusi vuotta toimialakokemusta omaava moniosaaja hakee myyntiassistentiksi” tms.

Vielä otsikointia paremmin toimii mielestäni esimerkiksi kollegan tai pomon (yleensä ex-) lainaus hakemuksen alussa. Yliveto oli vuosi sitten tiedottajan tehtävään hakenut nainen, jonka hakemuksessa oli erottuva lainausmerkki, jonka yhteydessä entinen pomo (tiedotuspäällikkö) otti lyhyesti kantaa naisen osaamiseen about tähän suuntaan:

”Kykeni tiedottajana itsenäiseen työhön ja pysyi aina aikatauluissa. Maija Meikäläisellä on erinomaiset edellytykset tiedottajan työhön.” Etunimi Sukunimi, Tiedostuspäällikkö, Organisaatio

Tätä nainen jatkoi seuraavassa kappaleessa ”Näin kirjoitti esimieheni vuonna 2009….”

B2B-sähköpostisuorissa otsikoinnin onnistuminen on ratkaisevaa. Jos otsikko on esitetty omaehtoisesti (Nyt CRM-järjestelmä markkinajohtajalta), jää avausprosentti usein kovin pieneksi. Puolueettomat referenssit (Lue miten Turun IT-yritykset tuplasivat myyntivolyyminsa) toimivat sähköpostisuorien otsikoissa mutta myös varsinaisessa viestiosuudessa. B2B-digisuoran ”pomo” voi olla paras julkinen asiakaskeissisi, joka esitetään niin koukuttavasti, että lukija janoaa lisää ja suuntaa landing pagelle tutustumaan aiheeseen paremmin. Samalla analogialla tiedottajaksi hakeneen naisen hakemus todistetusti luettiin ja kutsu haastatteluunkin tuli.

Kolmen kohdan muistilista:

1) työtä hakiessa soita aina potentiaaliseen duunipaikkaan.

2) työtä hakiessa soita aina potentiaaliseen duunipaikkaan.

3) työtä hakiessa soita aina potentiaaliseen duunipaikkaan.

Työnhakija

Rekryasioissa vain ykkönen voittaa. ECAMin rekryohjelman avulla pääset helpommin jonon ohi. Kun löydämme sinulle sopivan yrityksen toimeksiannon, olet jo mahdollisesti neljän ehdottamamme hakijan joukossa.

Lue lisää

Työnantaja

ECAM Consulting Oy:n toteuttamat rekrytointiohjelmat toimivat sillanrakentajana Työnantajan ja Työntekijän välillä. Pystymme tuotteemme avulla palvelemaan yritysten rekrytointiprosessien vaativia laatutavoitteita sekä luomaan osaavalle työvoimalle uusia vaihtoehtoja työmarkkinoilta.

Lue lisää

Tutustu Ecamilaisiin

Ecam Consulting Oy 2017 © Kaikki oikeudet pidätetään