OMAN OSAAMISEN TUOTTEISTAMINEN JA MYYMINEN

Tavoitteena on tunnistaa laaja-alaisesti oma osaaminen sen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi sekä ammatillisen kehityssuunnittelun perustaksi: 1) osaamisen käsitteellinen sisältö ja komponointi: tuotannollis-tekniset kvalifikaatiot, mukautumiskvalifikaatiot, sosiokulttuuriset kvalifikaatiot, innovatiiviset kvalifikaatiot 2) laatu, laatuhajonta ja nopeus osaamisen mittareina 3) osaamisprofiilin määrittäminen: osaamisprofiilit, osaamisvaatimukset yhteistyöyrityksen tehtävässä, oma osaamisprofiili suhteessa tehtävän osaamisvaatimuksiin, henkilökohtaisten kehittämistarpeiden määrittäminen.

IHMINEN ORGANISAATIOSSA

Tavoitteena on muodostaa ymmärrys työyhteisön toimintamekanismien
keskeisistä elementeistä sekä antaa työkalut itsetuntemuksen kautta
operoida tuloksellisesti omana itsenään erilaisissa työyhteisöissä.
Sisältö:
- nykyaikainen esimiestyö
- itsetuntemus ja sen hyödyntäminen
- palaute ja jatkuva arviointi
- toisiaan valmentava työyhteisö
- itsensä kehittäminen
- työyhteisön ja johtamisen merkitys


Verkko-opiskelu:
ITSENSÄ JOHTAMINEN


- verkko-opiskelu 15 osamodulia (www.ecamconsulting.fi/moodle)
- etäopiskelu: verkkomateriaali, tehtävät ja kouluttajan palautteet
- lisäksi koulutuspäivien teemat täydentävään itseopiskeluun

Osamodulit:

1. Ihmisen ymmärtämisen ABC
2. Nykyaikaiset työyhteisöt
3. Minä työmarkkinoilla
4. Itsensä johtaminen
5. Ajanhallinta
6. Motivaatio työkentässä
7. Johtaminen organisaatiossa
8. Minusta esimies
9. Kannustekeinot työelämässä
10. Talousajattelun ABC
11. Laatuajattelu työelämässä
12. Palvelu menestystekijänä
13. Kosmeettinen vaikutelma
14. Minä osaajana
15. Minä ja tulevaisuus

Oman osaamisen tuotteistaminen (koulutuspäivää tukeva materiaali)
Oman osaamisen myyminen (koulutuspäivää tukeva materiaali)
Ihminen organisaatiossa (koulutuspäivää tukeva materiaali)