72 %:n työllisyysaste

Viime aikoina valtion työllistämiskeinot ovat olleet lähes viikoittain keskustelussa valtionhallinnossa, mediassa ja vähän kaikkialla. Uusi keinovalikoima on työntämässä päätään esille. Lisäksi maailman globaalisuus, uudet ideat, netti ja some sekä monta muuta asiaa tulevat vaikuttamaan joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä siihen, että myös meidän työn tekeminen sekä työmarkkinamme tulevat väistämättä muuttumaan ja uusia markkinoita tulee syntymään. Halusimme sitä tai emme. Miksi näitä sitten nimitetään, on terminologiaa.

En lähde tässä kohtaa ottamaan kantaa muuttuviin tai uusiin keinoihin. Tärkeintä on että niitä saadaan. Sen sijaan yksi mieltäni askarruttanut asia on keinojen täytäntöönpano. Eritoten, kun nyt puhutaan valtion uusista työllistämisratkaisuista.

Keinojen täytäntöönpanossa ei voida mielestäni lähteä nykyisistä työllistämistukien toiminnasta – siitä samasta millä maahanmuuttopäätöksiäkin tehdään – eli siis tapauskohtaisesta ratkaisusta. Aina kun työnantaja tai työntekijä tarvitsee tukea työllistämiseen tai työllistymiseen, jos asiasta jokin virkamies tekee päätöksen (positiivisen tai negatiivisen), näin malli ei valitettavasti vaan toimi. Tällöin menetetään tavoitteena oleva suuri volyymi ja saavutettavat hyödyt jäävät marginaalisiksi. Täytyy muistaa, että jokainen ostopäätöstä tekevä äänestää aina loppupeleissä jaloillaan. Kun tarpeeksi on päätä hakattu seinään, etsitään toisenlaisia pelikenttiä ja hiekkalaatikoita. Jos tällaisia uusia keinoja lähdetään hakemaan, pitää asiat saada toimintaohjeilla (onko se sitten laki, ohje, määräys vai mikä) sellaiseksi, että kaikki pelurit tietävät, mitä saa tehdä ja tekeminen onnistuu automaattisesti ilman erillisiä viranomaisen päätöksiä.

Tässä maassa on muuten viime aikoina myös huomattu, että te-toimistoissa on liikaa töitä ja liian vähän tekijöitä. Yksityisiä toimijoita on jopa hallituksen voimin toivottu mukaan ja nyt me kaikki kilpaa julistamme, kuinka voisimme näitä asioita tehdä. Pelkään, että tässäkin on vaarana jälleen törmätä siihen, että valtion hankintamallit julkisini tarjouspyyntöineen tekevät mallista niin raskaan, että jälleen suuri volyymi menetetään ja saavutetaan ainoastaan marginaalihyötyjä. Eli tässäkin asiassa olisi tarve saada ensin ohjeistukset sellaiselle tasolla, että toiminta sujuu järkevästi.

Syysterveisin,

ECAM Esa

l-hiopetusohjelma_varsinais-suomi_rekrytointiohjelma_ecam--38l3kqt4e6_s600x0_q80_noupscale

Varsinais-Suomen lähiopetusohjelma

ECAMrekry – Junior Academy®
Lähiopetusohjelma - Varsinais-Suomi

Luentopäivät klo 9:00 – 16:00
Koulutuspaikka: Old Mill, Ruukinkatu 2, Turku

KOULUTUSOHJELMA:

A. Toiminnan ja talouden ohjaus
Yrityksen toiminnan ja talouden ohjaus (prosessit, mittaaminen)
Kouluttaja: Helena Mykrä

B. Sosiaalinen taitavuus työn menestystekijänä
Oman kommunikointityylin tunnistaminen Disc tyylin avulla
NLP taidot vuorovaikutuksessa
Kouluttaja: Tuomas Kumpula

C. Liiketoiminnan kokonaisuus
Yrityksen liiketoiminnan analysointi
Perustavoitteena on antaa valmiudet ja työkalut analysoida yritystä, ensivaiheessa omaa
yhteistyöyritystä; liiketoimintamallit ja –tyypit, liiketoiminnan analysointi käytännössä.
Case-tehtäviä; esittely, kommentit, ratkaisuvaihtoehdot
Kouluttaja: diplomi-insinööri Otto Härkönen

D. Nettimarkkinointi ja sosiaalisen median työkalut tänään
Tehokkaan internetmarkkinoinnin reseptit
Sosiaalisen median mahdollisuudet
Kouluttaja: Tuomas Kumpula

E. Yrityskulttuuri, johtamistavat
Yrityskulttuuri, johtamistavat ja ilmapiiri
Välittömänä tavoitteena luoda valmiuksia analysoida oman yhteistyöyrityksen kulttuuria ja
johtamistapoja: 1) tapa johtaa, tapa toimia: johto ja muu henkilöstö, henkilöstön
keskinäissuhteet, suhtautuminen asiakkaisiin ja yhteistyötahoihin, henkilöstön kehittäminen,
sopimuskäytännöt, tärkeät asiat, sisäinen rytmi, tabut, viestintä (ml. palautteen antaminen:
kuka, missä, milloin, kenelle, miten) 2) työntekijän / järjestelmän / asiakkaan / tuloksen
keskinäissuhteet.
Kouluttaja: kauppatieteiden maisteri Timo Rope

F. Osaamisen tuotteistaminen
Oman osaamisen tuotteistaminen ja myyminen
Tavoite: tunnistaa laaja-alaisesti oma osaaminen sen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi
sekä ammatillisen kehityssuunnittelun perustaksi: 1) osaamisen käsitteellinen sisältö ja
komponointi: tuotannollis-tekniset kvalifikaatiot, mukautumiskvalifikaatiot, sosiokulttuuriset
kvalifikaatiot, innovatiiviset kvalifikaatiot 2) laatu, laatuhajonta ja nopeus osaamisen
mittareina 3) osaamisprofiilin määrittäminen: osaamisprofiilit, osaamisvaatimukset
yhteistyöyrityksen tehtävässä, oma osaamisprofiili suhteessa tehtävän
osaamisvaatimuksiin, henkilökohtaisten kehittämistarpeiden määrittäminen.
Kouluttaja: kauppatieteiden maisteri Timo Rope

Työnhakija

Rekryasioissa vain ykkönen voittaa. ECAMin rekryohjelman avulla pääset helpommin jonon ohi. Kun löydämme sinulle sopivan yrityksen toimeksiannon, olet jo mahdollisesti neljän ehdottamamme hakijan joukossa.

Lue lisää

Työnantaja

ECAM Consulting Oy:n toteuttamat rekrytointiohjelmat toimivat sillanrakentajana Työnantajan ja Työntekijän välillä. Pystymme tuotteemme avulla palvelemaan yritysten rekrytointiprosessien vaativia laatutavoitteita sekä luomaan osaavalle työvoimalle uusia vaihtoehtoja työmarkkinoilta.

Lue lisää

Tutustu Ecamilaisiin

Ecam Consulting Oy 2017 © Kaikki oikeudet pidätetään